Tomato, Arugula, Radish, Multi-Grain, Scrambled Egg